dự án

 • Cuộc thi sắc đẹp thế giới

  Cuộc thi sắc đẹp thế giới

  kết nối liền mạch giữa các tấm thiết kế siêu mỏng & im lặng thiết kế quạt ít Fast & Simple thiết lập tiêu thụ điện năng thấp thân thiện với môi trường
  Đọc thêm
 • Sephora Châu Âu

  Sephora Châu Âu

  Tên dự án: Quầy Môi trường dự án: Trong nhà Pixel Pitch: Diện tích hiển thị AV10 (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2015  
  Đọc thêm
 • PEPSI Đảng

  PEPSI Đảng

  Dự án Tên dự án Môi trường: Outdoor Pixel Pitch: AV Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2015
  Đọc thêm
 • Bãi biển DESI

  Bãi biển DESI

  Tên dự án: DESI Bãi biển Môi trường dự án: Outdoor Pixel Pitch: AV Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2014
  Đọc thêm
 • u POP Concert

  u POP Concert

  Tên dự án: Chinau POP Concert dự án Môi trường Pixel Pitch: AV10 Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2014
  Đọc thêm
 • AUDI cửa hàng 4S

  AUDI cửa hàng 4S

  Tên dự án: AUDI cửa hàng 4S Môi trường dự án: Outdoor Pixel Pitch: AV10 Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2014
  Đọc thêm
 • Thụy sĩ

  Thụy sĩ

  Tên dự án: Quầy Môi trường dự án: Outdoor Pixel Pitch: AV10 Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2016
  Đọc thêm
 • nước Hà Lan

  nước Hà Lan

  dự án P8: Tên dự án: Trung tâm mua sắm Entre Deux Location: Maastricht (Hà Lan) Kích thước: tổng ~ dự án P16 37 m2: Tên: Toppoint Rèm Location: Echt (Hà Lan) Kích thước: ~ 12 m rộng x 1m80 cao
  Đọc thêm
 • Milos Vujanović chương trình truyền hình

  Milos Vujanović chương trình truyền hình

  Tên dự án: Milos Vujanović TV Môi trường dự án: Trong nhà Pixel Pitch: Diện tích hiển thị AV10 (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2015
  Đọc thêm
 • Miami Studio

  Miami Studio

  Tên dự án: TV Miami Studio Môi trường dự án: Trong nhà Pixel Pitch: Diện tích hiển thị AV10 (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2015
  Đọc thêm
 • Bucharest Championship

  Bucharest Championship

  Tên dự án: Bucharest Championship Môi trường dự án: Outdoor Pixel Pitch: AV Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2014
  Đọc thêm
 • Tudor Concert

  Tudor Concert

  Tên dự án: Tudor Concert Môi trường dự án: Trong nhà Pixel Pitch: AV Display Diện tích (m): 5760X4800 Thời gian dự án: 2014
  Đọc thêm